1389,10,11

آیا سکس از پشت به دفعات باعث گشادی خواهد شد؟

نوشته شده توسط سارا در ساعت 05:20 ب.ظ
من و تعدادی از همکاران سابقم در حال بحث در مورد مسله ای هستیم.یکی از دوستانم می گوید که اگر فردی به تعداد زیاد از پشت سکس داشته باشد عضله وی قابلیت خود را برای بسته شدن از دست خواهد داد و دیگر تنگ نخواهد شد.اما من و یکی دیگر از دوستانمان عقیده داریم که اینگونه نیست و هر چقدر که فردی سکس داشته باشد اصلا اهمیتی ندارد و عضله اسفنگتر پشت به اندازه اصلی خود باز خواهد گشت.حال ممکن است بگویید کدامیک از این نظرها درست است؟

تبریک می گویم! شما شرط را برده اید!

عضله اسفنگتر پشت طوری طراحی و ساخته شده که قابلیت داشته باشد بی نهایت باز و جمع گردد. باز شدن و کشیده شدن آن اصلا لیلی برای اینکه دیگر نتواند به خوبی سابق جمع شود نیست. تحقیقات بسیار و دراز مدتی در این زمینه انجام شده تا پژوهشگران متوجه شده اند که ارتباطی بین باز شدن عضله پشت و بسته شدن ان وجود ندارد و هیچگونه ممانعتی را برای یکدیگر تولید نخواهند کرد و اصلا مم نیست که فرد تا چه میزان تجربه سکس از پشت داشته است

به خاطر بسپارید که سکس از پشت بخاطر کشیدگی و پارگی ذرهبینی مویرگها راهی بسیار ساده برای انتقال بیماریهای جنسی می باشد.درنتیجه بخاطر بسپارید  که حتما در طول سکس از کاندوم استفاده کنید اما اینکه نگران باشید که نتوانید عضله پشت خود را بخوبی قبل جمع کنید و عضله  گشاد شده باشد چیزیست که صحت ندارد.