1389,10,11

تماس آلت تناسلی - زنان

نوشته شده توسط سارا در ساعت 09:31 ب.ظ

خیلی از زنان هرگز یک معاینه  درست به آلت جنسی خود نداشته اند. خیلی از آنها حتی اینقدر با خود راحت نیستند که اجازه فکر کردن در مورد یک کار به ظاهر خجالت آور را هم بخود نمی دهند.  دکتر پاولو هال تمرینی رو برای شما توضیح خواهد داد که با کمک آن می توانید با بدن خود بیشتر آشنا شده و بیشتر نزدیک گردید.......


بسیار خب . قبل از هر کاری ، جلوی هر چیزی را که بخواهد کنترل شما را به هم بزند را بگیرید. تلفن را خاموش کنید ، در اتاق را قفل کنید و اتاق را گرم نگه دارید..شما به یک آیینه دستی هم نیاز دارید.

با خود شرط کنین که خجالت رو دور بریزید. اگر احساس  کردید که انجام تمرین باعث می شود که احساس خجالت کنید ، به خود نهیب بزنید که اگر خود را بهتر بشناسید قطعاٌ در زمینه جنسی زندگی موفقتری خواهید داشت. احساس شهوت و تحریک جنسی شدن در طول تمرین اصلاٌ هدف ما نیست اگرچه که این اتفاق خواهد افتاد اما فروکش نیز خواهد کرد.

زمانی رو به لمس کردن شکم و پاها و رانها و نقاطی که احساس می کنید لمس و ماساژ آنها برا ی شما لذت بخش است اختصاص دهید. حالا به آرامی ماساژ را بسمت موهای زائد بدن خود پیش ببرید. خودتان را به یک دیوار تکیه دهید و به زیر سر خود  بالشتی قرار دهید. زانوهای خود را خم کنید و پاهای خود را از هم باز کنید. آیینه را بدیوار تکیه دهید که بتوانید براحتی آلت تناسلی خود را ببنید و بتوانید دستان خود را آزاد کنید.

توجه داشته باشید که لبهای بیرونی آلت توسط موها محاقظت می گردند.آنها را به آرامی از هم باز کنید تا بتوانید لبهای کوچکتر  که در داخل قرار گرفته را نیز  ببینید. به اندازه و رنگ آنها توجه کنید و سعی کنید که تفاوت آنها را در  حالت و حرارت با لبهای بزرگ دریابید. حالا با دقت و آرامی لبها را از هم باز کنید. اینکار براحتی واژن و کیلیتوریس را بنمایش خواهد گذاشت. لبهای داخلی بطور معمول در قسمت بالا و بخش کلیتوریس با یکدیگر تماس حاصل می کنند و از کلیتوریس حفاظت می کنند. می توانید مجرای ورودی و کوچکی رو بین واژن و کلیتوریس ببینید  urethra . قسمت بین واژن و آنال رو هم می توان مشاهده کرد که  perineum  نامیده می شود. بخاطر بسپارید که شکل و اندازه  آلت تناسلی از هر زنی تا زن دیگر فرق دارد.بخاطر بسپارید که  با اینکه شما تک هستید ولی  هیچ آلت تناسلی زشت یا بد فرم نیست و بر دیگری برتری ندارد.

در انتها باید به آرامی آلت رو ماساژ بدهید و با لمس نقاط مختلف آن ، تاثیر و واکنش آن را دریابید

توجه کنید: دختران باکره  از فرو کردن  انگشت بداخل واژن اکیدا خود داری کنند چراکه براحتی می توانند به پرده بکارت خود آسیب وارد نمایند.