1389,10,10

آیا اندازه آلت جنسی مرد در رابطه مهم است؟

نوشته شده توسط سارا در ساعت 11:26 ب.ظ

 سوال...

من و دوستم هر دو درگیر یک معما هستیم .خب ، ما دارای آلت تناسلی کوچکتر از حدی در مقیاس اندازه هستیم.حالا سوال ما این هست که آیا واقعاٌ اندازه آلت جنسی مهم هست؟


شما در حقیقت خیلی هم غیر طبیعی نیستید! در واقع مدتهاست که باشگاهی تشکیل شده که امثال شماها در اون عضو هستند! واقعیت این است که تقریبا همه مردان نسبت به آلت جنسی یکنفر دیگر حسودی می کنند! یکی می خواهد که آلتش طولانی تر باشد ، دیگری کلفتر ، یکی سفت تر ، یکی قدرت بیشتر و خلاصه که همه بدنبال آلت یکی دیگر حسودی می کنند!

اما حقیقت این است که تفاوت خیلی کمی میان آلتهای درشت تر و کوچکتر وجود دارد چون آلت کوچکتر اندازه بیشتری رو در زمان نعوذ بخود خواهد گرفت تا آلتهای کلفت تر و سنگینتر . توضیح اینکه آلت های درشت و دراز بعد از تخلیه منی سفتی خود را سریعتر از دست میدهند و این چیزیست که زنان اصلاٌ ترجیح نمی دهند. اندازه درشت آلت در سکس می تواند باعث فشار و زدگی زن از رابط نیز گردد.

مردان همواره فکر می کنند که شریک جنسی آنها از آلت بزرگتر بیشتر لذت میبرد.واقعیت این است که شریک جنسی شما بیشتر ترجیح میدهد که شما مهارت بیشتری در امور جنسی داشته باشید و بدانین که از آلت چطور استفاده می کنید و همچنین در طول رابطه فقط بخود فکر نمیکنین و یک عاشق با بازوهای گرمی هستید.

شاید بهتر باشد که شما پسرها اینقدر بروی اندازه آلت خود تمرکز نکنین و سعی کنین یکمفدار بروی تکنیکهای معاشفه و مواظبت و بوسه ها و لامسه کار کنید بجای اینکه همواره خود را درگیر بزرگتر کردن اندازه آلت خود کنید.