1389,10,10

آیا ریختن منی در واژن زن در زمان حاملگی زن مشکلی بوجود می آورد؟

نوشته شده توسط سارا در ساعت 11:07 ب.ظ

با یکبار آمیزش و ریختن منی در واژن زن حامله میشود پس اگر چند بار دیگر قبل از حاملگی دوباره آمیزش صورت گیرد آیا مشکلی بوجود میاورد و اینکه چند قلو دار شدن ربطی به این مسئله دارد؟


اگر نطفه تشکیل شد... طبیعت بدن به گونه ای هست که اجازه نمیده نطفه های دیگری به غیر از نطفه تشکیل شده تشکیل بشه.. اما
بر حسب اینکه چند تخمک آزاد شود دو نوع دوقلوئی دوتخمکی و تک تخمکی وجود دارد.دوقلوئی تک تخمکی یک پدیده شانسی است و به ندرت از سایر پارامترها تاثیر می پذیرد و بروز آن تقریبا 3 تا 4 در 1000 تولد در سراسر دنیا است. این ارقام با لانه گزینی تاخیری مربوط به بارور سازی آزمایشگاهی اندکی افزایش می یابند

بروز دوقلوئی دو تخمکی در سراسر دنیا متفاوت است فاکتور های مختلفی بر آن موثرند. توارث یک فاکتور مهم است. اگر بستگان درجه یک مادر , حاملگی دوقلوئی داشته باشند , شانس وی برای داشتن دوقلو افزایش می یابد. اگر مادر , حاملگی دوقلوئی قبلی داشته باشد , شانس تکرار آن در حاملگی بعدی دو برابر می شود. سابقه مثبت در خانواده پدری , هیچ اثر ارثی فزاینده ای ندارد.

نژاد مادری می تواند در میزان بروز دوقلوئی اثر کند تکرار دوقلوئی تک تخمکی از نژاد تاثیر نمی گیرد ولی دو قلوئی دو تخمکی
در 7 تا 10 مورد در هر 1000 تولد سفید پوست , 10تا 40 مورد تولد آفریقائی و 3 مورد از هر 1000 تولد آسیائی رخ می دهد. سن و اندازه مادر نیز بر این میزان موثرند. بالاترین میزان وقوع دوقلوئی دو تخمکی در مادران بیش از 35 سال و زنان چاق دیده می شود.