1389,10,11

آیا من Foot Fetish هستم؟

نوشته شده توسط سارا در ساعت 05:22 ب.ظ
من علاقه دارم که پاهای همسرم را ببوسم. آیا من دارای فتیش به پا هستم؟

نه.شما فوت فتیش نیستید ، در صورتیکه  لازم نباشد  در سکس  برای ارضا شدن فقط  پاهای وی شما را به این مرحله برساند. فتیشیسم خیلی نادر است و در مردان هم خیلی بندرت اتفاق می افتد. در فتیش شیئی که فرد را شدیدا تحریک می کند می تواند جزیی از بدن باشد مثل گوش ، چشم ، پاها و غیره. می تواند چیزی هم باشد که اصلا ربطی به سکس ندارد مثل لباس ، چکمه ، دستکش و نظایر آن.  در فتیش تحریک و وجود آبجکت بیشتر از خود رابطه برای فرد اهمیت دارد . اینکه شما به پاهای وی اهمیت می دهید و یا آنها شما را تحریک می کنند و شما دلتان می خواهد آنها را ببوسید اگر تنها باعث گرمتر شدن شما در معاشقه و حرارت شما در ایجاد رابطه می گردد چیز عجیبی نیست.زن موجود زیبایست و برای مردان بخش بخش بدن وی بسیار زیباست. این اصلا بد نیست که نقطه ای از بدن وی شما را بیشتر تحریک کند و تمامی آن به گذشته فکر و زندگی شما باز می گردد. اما اگر میزان این مهم از این حد بالاتر میرود و شما پاهای وی را  بیشتر از هر بخش دیگری  در رابطه مهم می پندارید و با آن ارگاسم می شوید و ارگاسم شما با سایر بخشهای بدن وی خالی از لذت است  و یا لذت آن کمتر است مسلما بهتر است پیش روان پزشک رفته و مراحل درمانی خود را آغاز کنید

کاری که شما صورت می دهید احتمالا یک راه موثر و سازنده در نحوه آماده سازی وی برای رابطه و همینطور خودمانی شدن بیشتر شما با وی می باشد. در بازی ها و معاشقه هر بخشی از بدن مثل لاله گوش ، زیر گلو ، ساقهای پا و غیره می تواند تحریک آمیز باشد. از همسر خود بپرسید که چه دوست دارد و از وی بخواهید وی نیز با شما راحت باشد.